Historie oddílu

Historie

Jezdecký sport se v Mažicích začal rozvíjet roku 1974 díky M. Čoudkové, K. Dvořákovi a J. Hruškovi.

Poprvé se účastnili oficiálních jezdeckých závodův roku 1975 v Hrádku u Temelína Jaroslav Petřička

a Karel Dvořák. První ročník jezdeckých závodů v Mažicích byl pořádán roku 1978 u topolu a tím byl

položen základ tradici, která se drží dodnes. Od té doby se však mnoho změnilo. Roku 1992 byl

založen oddíl Blaťák Mažice, pořádání závodů se přesouvá na nové kolbiště s novým zazemím a

překážkami. JO Blaťák byl třikrát zvolen pořadatelem roku v Jihočeském kraji.

Kromě sportovní činnosti se oddíl věnuje chovu koní.