Aktuální informace

Aktivní ustájení Mažice

Výstavba aktivního ustájení je ve finále.

První koně vstoupili do aktivního ustájení v srpnu 2020.

Základem aktivní stáje je zpevněný společný prostor (paddock). Zde se odehrávají základní aktivity koní. Rozloha paddocku je závislá na velikosti skupiny. Jednu skupinu může tvořit až 25 koní. Plocha paddocku pro jednoho koně se pohybuje okolo 100 m2. Plocha bude zpevněná např. písková s drenáží a zpevněná plastovým rastrem. Část plochy bude tvořit pevný povrch okolo krmných stanic apod., bude vybetonovaná.

Jednotlivé funkční oblasti aktivního ustájení jsou začleněny do stávajícího stavu farmy. Vybouraly se původní boxy a nahradily prostorem pro společné ustájení v odpočívárně 1. Zrušením stropu je dosaženo účinnějšího provětrání objektu. Byl vybourán ještě jeden vstup do odpočívárny, aby byla zajištěna pohoda koní při vstupu a opouštění prostor. Tato stavba je součástí hospodářských budov farmy. Na ni navazuje ucelený systém krmných stanic a napájení, který vytváří logický okruh a koně motivuje k pohybu. Součástí je také integrační box pro začleňování nových jedinců do stáda. Koně mají k dispozici druhou odpočívárnu o vnitřních rozměrech 22 x 8 m. Na tento okruh navazují travnaté výběhy.

Celý systém je řízen speciálním softwerem, pomocí kerého lze každému koni individuálně nastavit krmnou dávku (množství a frekvenci) a možnost přístupu do výběhu. Krmný automat na jadrná krmiva má možnost míchat až 8 různých druhů pevného krmiva a jedno tekuté a má 3 výstupy (pastvina, adlibitní seno a zpět do společného prostoru). V automatu na objemná krmiva lze nastavit jak množství, tak frekvenci krmných dávek. Častější krmení po menších dávkách v kombinaci s pohybem prospívá trávicímu traktu koní. Mezi krmnými dávkami bude nastavena minimální doba pauzy. Ke krmení mají koně přístup v průběhu celého dne i v noci. Odstraní se tak násilný zásah do fyziologických hodin koní a může se projevit přirozený vliv ročních období, což u boxového ustájení není možné. Součástí systému budou karanténní boxy v oddělené části hospodářských budov (využijí se stávající boxy).