Aktuální informace

Aktivní ustájení Mažice

Výstavba aktivního ustájení je ve finále. Aktuálně je nainstalována veškerá technologie a zbývá dokončit povrchy a ohrady paddocku a zázemí sedlárny.

První koně by měli vstoupit do aktivního ustájení v červenci 2020.

Základem aktivní stáje je zpevněný společný prostor (paddock). Zde se odehrávají základní aktivity koní. Rozloha paddocku je závislá na velikosti skupiny. Jednu skupinu může tvořit až 25 koní. Plocha paddocku pro jednoho koně se pohybuje okolo 100 m2. Plocha bude zpevněná např. písková s drenáží a zpevněná plastovým rastrem. Část plochy bude tvořit pevný povrch okolo krmných stanic apod., bude vybetonovaná.

Jednotlivé funkční oblasti aktivního ustájení budou začleněny do stávajícího stavu farmy. Vybourají se původní boxy a nahradí prostorem pro společné ustájení v odpočívárně 1. Zruší se strop a tím bude dosaženo účinnějšího provětrání objektu. Bude vybourán ještě jeden vstup do odpočívárny, aby byla zajištěna pohoda koní při vstupu a opouštění prostor. Tato stavba je součástí hospodářských budov farmy. Na ni bude navazovat ucelený systém krmných stanic a napájení, který bude vytvářet logický okruh a bude koně motivovat k pohybu. Součástí bude také integrační box pro začleňování nových jedinců do stáda a bude využíván jako porodna. Koně budou mít k dispozici druhou odpočívárnu o vnitřních rozměrech 22 x 8 m. Na tento okruh budou navazovat travnaté výběhy.

Celý systém bude řízen speciálním softwerem, pomocí kerého lze každému koni individuálně nastavit krmnou dávku (množství a frekvenci) a možnost přístupu do výběhu. Krmný automat na jadrná krmiva má možnost míchat až 8 různých druhů pevného krmiva a jedno tekuté a má 3 výstupy (pastvina, adlibitní seno a zpět do společného prostoru). V automatu na objemná krmiva lze nastavit jak množství, tak frekvenci krmných dávek. Častější krmení po menších dávkách v kombinaci s pohybem prospívá trávicímu traktu koní. Mezi krmnými dávkami bude nastavena minimální doba pauzy. Ke krmení budou mít koně přístup v průběhu celého dne i v noci. Odstraní se tak násilný zásah do fyziologických hodin koní a může se projevit přirozený vliv ročních období, což u boxového ustájení není možné. Součástí systému budou karanténní boxy v oddělené části hospodářských budov (využijí se stávající boxy).