O co se jedná?

Aktivní ustájení pro koně

Už více než 200 chovů v celé Evropě, nejvíce v Německu, Rakousku, Švýcarsku či ve Francii, využívá aktivní ustájení koní, s nímž za českými chovateli přichází společnost Agrico Třeboň s rakouskou firmou Schauer Agrotronic. Právě zahraniční specialista na krmné technologie vyvinul a už více než patnáct let vyrábí pro tento pokrokový a ke koním přátelský způsob chovu automatické krmné boxy Compident Horse na jadrná krmiva, časově ovládané dávkovače objemného krmiva a další zařízení. Důležitý je i vlastní koncept, který rakouská společnost navrhne a vytvoří.

Obrázek 1: Schéma projektu Mažice

Projekt Mažice

Tento způsob chovu  zohledňuje fyziologické nároky koní, které odpradávna mají. Koně označení snímatelnými čipy si v menším či větším prostoru sami určují vlastní aktivitu. Na zdravém vzduchu jsou neustále v pohybu, vychutnávají si volnost a nenuceně obcházejí stanoviště. Ať už krmnou stanici s jadrným krmivem, krmné stanice s objemným krmivem, místo s napáječkami, zónu odpočinku, pastvinu, nebo prostor s pískem k válení, přitom každá oblast může mít jiný povrch.

Obrázek 2: Krmný automat na jádro se třemi výstupy